Dax för en musikalisk delning!

Då snackar jag inte musikal som i musikal-musikalisk delning. Mellan ”Jets” å ”Sharks” i ”Historien från den västra sidan”.
Utan en det är dax för en klemmi bit!

Trevlig bit, Trevlig video, Trevlig kväll!
Har han inte ett trevligt Stingtryck när han brakar på?