Ny Västernorrlänsk kategori!

Japp här kommer en ny Västernorrlänsk kategori! Nämligen ”Klemmi bit”, på vanlig svenska skulle vi kunna kalla den: En svängig sång eller En bra låt.

Kanske att man inte riktigt kan röra sig på annat sätt än just så  när man lyssnar på rullande stenar el. denna?
En klemmi bit…